สินค้า

มู่ลี่ (BLINDS)

มู่ลี่ เป็นม่านอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช้ผ้าลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับม่านม้วน (เก็บขึ้นด้านบน) สามารถปรับเปิด-ปิด แสงได้ในแนวนอน สามารถปรับเปิด-ปิด แสงได้ในแนวนอน

มู่ลี่อลูมิเนียม มู่ลี่ไม้ไผ่บ

        ความกว้างวัดจากขอบวงกบด้านนอกเผื่อด้านละ 2-5 ซม. ก็พอเพราะขาจับยึดติดผนังทำพอดีกับขอบวงกบ แสงก็ไม่สามารถลอดผ่านได้ ความสูงเผื่อออกจากวงกบด้านบนและล่าง 5-10 ซม. ไม่ควรทำไซค์พอดีขอบ วงกบเนื่องจากอาจมีแสงลอดได้ เพราะใบมู่ลี่ใบแรกจะมีระยะห่างสำหรับทำมุมปรับองศาของใบเพื่อ ปิด-เปิด ส่วนที่ต้องระวังในการติดตั้ง คือ พื้นที่หน้างานบางที่มีท่อแอร์ เป็นอุปสรรคหน้างาน ปรึกษาเราได้