สินค้า

มู่ลี่ BLINDS มู่ลี่ไม้ wooden blinds มู่ลี่ไม้ไผ่ bamboo blinds

มู่ลี่ มู่ลี่ไม้ เป็นม่านอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช้ผ้าลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับม่านม้วน (เก็บขึ้นด้านบน) สามารถปรับเปิด-ปิด แสงได้ในแนวนอน

มู่ลี่อลูมิเนียม มู่ลี่ไม้ มู่ลี่ไม้ไผ่

 

          ​ ความกว้างวัดจากขอบวงกบด้านนอกเผื่อเพียงด้านละ 2-5 ซม. เพราะ ขาจับยึดติดผนังทำพอดีกับขอบ

วงกบ แสงไม่สามารถลอดผ่านได้แน่นอน

          ​ความสูงเผื่อออกจากวงกบด้านบนและล่าง 5-10 ซม. ไม่ควรทำไซค์พอดีขอบวงกบ เนื่องจากอาจมีแสงลอดได้ เพราะใบมู่ลี่ใบแรกจะมีระยะห่างสำหรับทำมุมปรับองศาของใบเพื่อ ปิด-เปิด

 

           ส่วนที่ต้องระวังในการติดตั้ง คือ พื้นที่หน้างานบางที่มีท่อแอร์ เป็นอุปสรรคหน้างาน ปรึกษาเราได้